MENUKI

Single Edo-period Menuki/Kanamoto Single Edo-period Menuki/Kanamoto
Single Edo-period Menuki/Kanamono Single Edo-period Menuki/Kanamono
Single Edo-period Menuki/Kanamono Single Edo-period Menuki/Kanamono
Single Edo-period Menuki/Kanamono Single Edo-period Menuki/Kanamono
A Single Edo-period Menuki/Kanamono A Single Edo-period Menuki/Kanamono
A Outstanding Edo Period Pair of Menuki, ca. 1800 A Outstanding Edo Period Pair of Menuki, ca. 1800
An Outstanding Pair of Menuki, Edo Period, ca. 1775 An Outstanding Pair of Menuki, Edo Period, ca. 1775
A Fine Pair of Edo Period Menukis A Fine Pair of Edo Period Menukis
A Pair of Gilded Copper Menukis, Late Edo or Meiji Period A Pair of Gilded Copper Menukis, Late Edo or Meiji Period
An Outstanding Pair of Edo Period Katana Sized Menuki An Outstanding Pair of Edo Period Katana Sized Menuki
A Fine Edo Period Japanese Matched Pair of Shakudo Menuki with Gold Nunome Floral Design A Fine  Edo Period Japanese Matched Pair of Shakudo Menuki with Gold Nunome Floral Design
A Fine Matched Set of Edo Period Japanese Katana Sized Patinaed Bronze Dragon Design Menuki A Fine Matched Set of Edo Period Japanese Katana Sized Patinaed Bronze Dragon Design Menuki
An Outstanding Pair of Small Tanto Sized Black Shakudo Menuki in Gourd Design An Outstanding Pair of Small Tanto Sized Black Shakudo Menuki in Gourd Design
A Fine Matched Pair of Edo Period Japanese Menuki in Shakudo with Gold Nunome Dragon Design A Fine Matched Pair of Edo Period Japanese Menuki in Shakudo with Gold Nunome Dragon Design
A Fine Matched Pair of Small Edo Period Japanese Tanto Sized Menuki in Shakudo Shi Shi Dog Motif A Fine Matched Pair of Small Edo Period Japanese Tanto Sized Menuki in Shakudo Shi Shi Dog Motif
A Fine Medium Sized Pair of Japanese Edo Period Sentoku Plum Blossom Menuki A Fine Medium Sized Pair of Japanese Edo Period Sentoku Plum Blossom Menuki
A Fine Matched Medium Sized Pair of Japanese Edo Period Shakudo Shi Shi dog Menuki A Fine Matched Medium Sized Pair of Japanese Edo Period Shakudo Shi Shi dog Menuki
A Fine Matched Pair of Edo Period Japanese Katana Sized Gilded Menuki in Shi Shi Dog Motif A Fine Matched Pair of Edo Period Japanese Katana Sized Gilded Menuki in Shi Shi Dog Motif
A Fine Edo Period Japanese Matched Pair of Katana Size Shakudo Samurai Dragon Motif Menuki A Fine Edo Period Japanese Matched Pair of Katana Size Shakudo Samurai Dragon Motif Menuki
A Good Edo Period Japanese Wakizashi Size Pair of Shakudo Samurai Wave and Rock Motif Menuki A Good Edo Period Japanese Wakizashi Size Pair of Shakudo Samurai Wave and Rock Motif Menuki
An Outstanding Edo Period Japanese Pair of Shakudo Menuki in Hotei with Bag Motif Mounted with Sterling as Cuff Links An Outstanding Edo Period Japanese Pair of Shakudo Menuki in Hotei with Bag Motif Mounted with Sterling as Cuff Links
An Outstanding Edo Period Japanese Matched Pair of Tanto Size Shakudo Flower Mon Menuki An Outstanding Edo Period Japanese Matched Pair of Tanto Size Shakudo Flower Mon Menuki
A Very Good Edo Period Japanese Katana Sized Matched Set of Nanako Textured Gold Nunome Fuchi-Kashira A Very Good Edo Period Japanese Katana Sized Matched Set of Nanako Textured Gold Nunome Fuchi-Kashira