JAPANESE MILITARY PATTERNS

A Fine WW2 Period Japanese Shin-Gunto Army Officer's Mounted Katana, signed, "Mantetsu Kitae Tsukuru Kore," with Zodiac Date A Fine WW2 Period Japanese Shin-Gunto Army Officer's Mounted Katana, signed, "Mantetsu Kitae Tsukuru Kore," with Zodiac Date
Japanese Kyu Gunto, Unidentified Pattern Japanese Kyu Gunto, Unidentified Pattern
Fine WWII-period Gendai Shin Gunto, Masayasu Fine WWII-period Gendai Shin Gunto, Masayasu
Fine Gendai Katana by Highly Rated WWII Swordsmith (Kunitada) Fine Gendai Katana  by Highly Rated WWII Swordsmith (Kunitada)
Fine Japanese Hand-made (Gendai) Katana by the Respected Smith Mano Masayasu (4th seat 1941 Exhibition) in Rare High Quality WWII Navy Officer's (Kai Gunto) Mounts, ca. 1940 Fine Japanese Hand-made (Gendai) Katana by the Respected Smith Mano Masayasu (4th seat 1941 Exhibition)  in Rare High Quality WWII Navy Officer's (Kai Gunto) Mounts, ca. 1940
Very Fine Unsigned Kanemoto-style Katana, Koto-period ca. 1550 Very Fine Unsigned Kanemoto-style Katana, Koto-period ca. 1550
A Fine Japanese Hand-made (gendai) Katana by the Respected Smith Ichiryushi (Nagamitsu), ca. 1944, in Quality Near-mint 1944 WW2 Army Officer's (shin gunto) Mounts A Fine Japanese Hand-made (gendai) Katana by the Respected Smith Ichiryushi (Nagamitsu), ca. 1944, in Quality Near-mint 1944 WW2 Army Officer's (shin gunto) Mounts
Outstanding Gendai Naval Tachi by Kunimori Outstanding Gendai Naval Tachi by Kunimori
A Fine Japanese Hand-made (gendai) Katana by the Respected Smith Ichiryushi (Nagamitsu), ca. 1944, in Quality Near-mint 1944 WWII Army Officer's (shin gunto) Mounts A Fine Japanese Hand-made (gendai) Katana by the Respected Smith Ichiryushi (Nagamitsu), ca. 1944, in Quality Near-mint 1944 WWII Army Officer's (shin gunto) Mounts
Japanese Showa-period Naval Gendai Katana Japanese Showa-period Naval Gendai Katana
A Fine Showa-period Army Officer's Shin Gunto, Gendai, Noshu Tanaigushi Yoshikane Tsukuru Kore A Fine Showa-period Army Officer's Shin Gunto, Gendai, Noshu Tanaigushi Yoshikane Tsukuru Kore
A Rare Japanese M1895 Naval Prison Guard/Shore Patrol Katana A Rare Japanese M1895 Naval Prison Guard/Shore Patrol Katana
A WWII Period Japanese Gendai Katana, Sashu ju Masauji A WWII Period Japanese Gendai Katana, Sashu ju Masauji
An Original Late War M1940 Shin-gunto (Naval Landing Force) Katana An Original Late War M1940 Shin-gunto (Naval Landing Force) Katana
A Signed Original WWII Period Kai Gunto Navy Officer's Katana A Signed Original WWII Period Kai Gunto Navy Officer's Katana
A Koto Period Katana by Nio Kiyomitsu in Shingunto Koshirae A Koto Period Katana by Nio Kiyomitsu in Shingunto Koshirae
Important Gendai Katana by Jumyo, in Shingunto Military mounts Important Gendai Katana by Jumyo, in Shingunto Military mounts
A Fine Original Japanese Type 19, M1886 Company Grade Kyu-Gunto Mounted Katana A Fine Original Japanese Type 19, M1886 Company Grade Kyu-Gunto Mounted Katana
A WW2 Period Japanese Nobumitsu Made Gunto Mounted Army Officer's Katana A WW2 Period Japanese Nobumitsu Made Gunto Mounted Army Officer's Katana
An Original WWII Period Model 19 Japanese Army Parade Dress Saber An Original WWII Period Model 19 Japanese Army Parade Dress Saber
A WWII Period Japanese Signed Kanenori Katana in Gunto Mounts A WWII Period Japanese Signed Kanenori Katana in Gunto Mounts
An Excellent Japanese Kikuhide Signed and 1943 Dated Gunto Katana An Excellent Japanese Kikuhide Signed and 1943 Dated Gunto Katana
An Excellent Late 19th - Early 20th Century Japanese Mumei Katana in WW2 Gunto Mounts An Excellent Late 19th - Early 20th Century Japanese Mumei Katana in WW2 Gunto Mounts
An Excellent WW2 Period Japanese M.1935 N.C.O. Mounted Katana An Excellent WW2 Period Japanese M.1935 N.C.O. Mounted Katana