KODZUKA/KOGAI

Edo-period Kodzuka, ca. 1775 Edo-period Kodzuka, ca. 1775
Edo-period Kodzuka, ca. 1775 Edo-period Kodzuka, ca. 1775
Japanese Kodzuka, Late Edo Period ca. 1800 Japanese Kodzuka, Late Edo Period ca. 1800
Japanese Kodzuka, Edo Period Japanese Kodzuka, Edo Period
Fine Edo Period Kodzuka, ca. 1775 Fine Edo Period Kodzuka, ca. 1775
Fine Edo Period Kodzuka, ca. 1775 Fine Edo Period Kodzuka, ca. 1775
Outstanding Heavily Gilded Shakudo Kodzuka Handle, Mid-Edo Period, ca. 1750 Outstanding Heavily Gilded Shakudo Kodzuka Handle, Mid-Edo Period, ca. 1750
Excellent Dark Shakudo Kodzuka Handle, Mid-Edo Period, ca. 1750 Excellent Dark Shakudo Kodzuka Handle, Mid-Edo Period, ca. 1750
A Copper Edo Period Kodzuka Handle A Copper Edo Period Kodzuka Handle
Rare Late Edo Period O-Kodzuka Handle, ca. 1800 Rare Late Edo Period O-Kodzuka Handle, ca. 1800
Edo Period Plum Tree & Moon Kodzuka, ca. 1775 Edo Period Plum Tree & Moon Kodzuka, ca. 1775
Edo Period Daruma Kodzuka Edo Period Daruma Kodzuka
Excellent Edo Period Dragon Kodzuka Excellent Edo Period Dragon Kodzuka
An Edo Period Kodzuka, ca. 1775, in Plum Tree and Moon Motif An Edo Period Kodzuka, ca. 1775, in Plum Tree and Moon Motif